Holleby Gods

 

Holleby Gods er etter norske forhold en stor gård med en rik historie. Den ligger ca 10 km nord for Sarpsborg sentrum. Gården drives i dag av Einar Høstbjør.

Einars foreldre kjøpte gården i 1960 og drev den fram til 1992 da Einar tok over.

Gården er på 1000 dekar innmark og 2500 dekar skog. I tillegg leies det 850 dekar jord. Det er for tiden to heltidsansatte på gården. I tillegg leies det inn noe sesonghjelp.