Slaktekylling

Vårt mål er å tilfredsstille varemottakers (Norturas) krav til produksjonen, og gjennom det sikre et dyrehold med en høy etisk standard.

På Holleby Gods produseres det slaktekylling i to hus, begge spesialbygd for produksjonen. Det eldste er på 865 m2 og oppført i 1974. Det ble restaurert og modernisert i 1990. Her er det plass til 17.000 kyllinger. Det nyeste huset ble tatt i bruk i 1999. Det er på 700 m2. Her er det plass til 14.000 kyllinger.

Vi produserer 6,5 - 7 kull pr år som gir en årsproduksjon på 208.000 stk. I tilknytning til kyllinghusene er det satt opp en gasstett silo for oppbevaring av hvete. Hvert år fôrer vi opp 100 tonn med hel hvete direkte på kyllingene. Kyllingene får ca 20 % av totalfôret som hvete.

Forrige eier, Ole Høstbjør, startet allerede i 1965 med slaktekylling i et eldre hus. Det var i norsk slaktekyllingproduksjons spede begynnelse, og han var således en av pionerene i denne produksjonen. Han var også mangeårig tillitsvalgt i Prior, som i alle disse årene har omsatt kyllingene fra gården.

Nåværende eier, Einar Høstbjør, satt 6 år i konsernstyret i Nortura SA.

2_kyllinger_600x403_177kb
Kyllinger_600x403_25,6kb
Kyllingfjoes_600x403

Linker

Medlemssidene til Nortura Norge
medlem.nortura.no

Forbrukerrettede sider til Prior Norge
www.prior.no

Norsk Fjørfelag
www.nfl.no

Fagsenteret for fjørfe
www.fjorfe.org

Assentoft Silo
www.assentoftsilo.dk