Juletrær

Vårt mål er å utnytte gårdens ressurser best mulig, og samtidig øke gårdens positive omdømme i Nedre Glomma regionen.

Vi har produsert juletrær på Holleby Gods de siste 25 årene, og inntil for noen år siden solgte vi alle trærne en gros.

Vi har et lett tilgjengelig felt ved Holleby Kapell, og der har vi de siste årene arrangert selvhogst av juletrær. Vi brenner bål og serverer gløgg, og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra de frammøtte.

Plantefelt_600x450