Produksjon og salg av ved

Vi har som mål å produsere ved av høy kvalitet og til konkurransedyktige priser. Vi legger stor vekt på å være leveransedyktige gjennom hele vinteren.

På Holleby Gods har vi produsert ved de siste 35 årene. Fra en sped begynnelse har salget økt slik at vi i dag produserer ved av 500-800 m3 tømmer. Dette blir delvis produsert av eget virke, men det blir også kjøpt inn virke lokalt etter behov. I perioder blir det også kjøpt inn ferdig ved i sekker fra Baltikum.

Vi produserer og leverer ved i 40 liters sekker og i løsmål eller favner. Veden produseres 6 til 9 måneder før den skal selges. Dette for å sikre garantert tørr ved. Av sammen grunn lagres veden under tak. Vi leverer ved stort sett til sluttbruker, men også noe engros

Vårt kjerneområde er Nedre Glomma - regionen, men etter avtale leverer vi også utenfor dette området. Vi leverer også vedsekker til andre vedprodusenter.

Einar_sitter_paa_ved_600x450
Toemmerstokker_600x450
Ved_600x450

Priser

Ved i storsekk

Bjørkeved 30 cm
Leveres i storsekk på 1500 liter
Dette tilsvarer ca en halv favn
Pris kr 2450 pr storsekk ved kjøp av en storsekk.

Pris kr 2400 pr storsekk ved kjøp av to eller flere.

Frakt/ bompenger kommer i tillegg

 

Blandingsved 30cm
Leveres i storsekk på 1500 liter
Dette tilsvarer ca en halv favn
Pris kr 1900 pr storsekk ved kjøp av en storsekk

Pris kr 1850 pr storsekk ved kjøp av to  eller flere

Frakt/bompenger kommer i tillegg

 

Alle priser er inklusiv mva

Ved i småsekk

Bjørk i 40 liters sekk kr 120,-

 

 

 

Vedfakta

1 stk 1500 liters sekk - ca en halv favn - 0,8 m3 fastmasse
40 liters sekker - det går 33 stk pr m3 som gir 27 sekker pr halvfavn
1 kg ved med 20% fuktighet gir 4,32 kwh. En moderne ovn utnytter 70 % av veden.

Altså 3,24kwh pr kg

1 40 liters sekk som veier 15 kg og koster 120 kr/sekk gir en pris på kr 2,47 pr kwh
1 stk 1500 liters sekk veier ca 450 kg og gir 1458 kwh i en moderne ovn
Ved en pris på kr 2300 pr storsekk får vi en kwh pris på kr 1,58 pr kwh
 

 

Se også
www.norskved.no
www.nibio.no