Hovedbygg_front_1200x500

Om gården

Holleby Gods er etter norske forhold en stor gård med en rik historie. Den ligger ca 10 km nord for Sarpsborg sentrum. Gården drives i dag av Einar Høstbjør. Einars foreldre kjøpte gården i 1960 og drev den fram til 1992 da Einar tok over.

Gården er på 1000 dekar innmark og 2500 dekar skog. I tillegg leies det 850 dekar jord. Det er for tiden to heltidsansatte på gården. I tillegg leies det inn noe sesonghjelp.

Vår visjon

Vår visjon er å drive et bærekraftig landbruk med en sunn økonomi. Vår drift skal til enhver tid være innenfor kravene til ”Kvalitetssystem i Landbruket”.

Vår visjon som arbeidsgiver er å skape gode, trygge og interessante arbeidsplasser der vi gjennom et aktivt HMS-arbeid (Helse, miljø og sikkerhet) tar vare på de ansatte.

Vår visjon er også å forvalte eiendommen på en best mulig måte, slik at våre etterkommere vil ha et best mulig utgangspunkt for å drive eiendommen videre.