Innhoesting_1200x512_141kb

Planteproduksjon

Vårt mål er å produsere korn, oljevekster og erter innenfor kravene til KSL (Kvalitetssikring i Landbruket), og eventuelle tilleggskrav til varemottakerne. Dette innebærer et behovsprøvd forbruk av gjødsel og plantevernmidler. Det blir lagt særlig vekt på å redusere jordarbeidingen mest mulig for å minimalisere avrenningen til vassdrag.

På Holleby Gods er det ca 1000 dekar med innmark. For tiden leies det ca 850 dekar med jord i tillegg til dette, slik at det dyrkes korn, oljevekster og erter på 1850 dekar.

Et normalt vekstskifte vil være:

  • 40% høsthvete
  • 20% vårhvete
  • 10% bygg
  • 8% havre
  • 15% oljevekster
  • 7% erter

På gården er det egen varmluftstørke med lagerplass til 600 tonn. Her blir kornet tørket ned og lagret til etter nyttår. Kornet blir levert til Østfoldkorn sitt anlegg i Sarpsborg.

Oljevekstene blir tørket ned og levert til Norsk Matraps BA. Oljefrøene blir kaldpresset til tre forskjellige matoljer for dagligvaremarkedet, og selges under varemerket Odelia.

Ertene blir levert til Felleskjøpet Agri sitt anlegg på Kambo ved Moss, og går inn som råvare i produksjon av kraftfôr.

Vi disponerer en moderne maskinpark, og for å utnytte denne maksimalt, samarbeider vi med en nabo om felles bruk av noen av våre maskiner. I tillegg leiekjører vi for andre kornprodusenter i distriktet. Dette gjelder såing, gjødsling, åkersprøyting og skurtresking.

For å utnytte gårdens ressurser best mulig ble det i 2003 investert i et biobrenselanlegg. Det er en porsjonsmatet halmfyr med plass til to rundballer eller en stor firkantballe. Halmen varmer opp vann som sørger for varme til to kyllinghus, verksted, korntørke og 4 bolighus med i alt 6 boenheter. Tidligere kuttet vi opp halmen og blandet den inn i jorda igjen. Nå regner vi med at halmen erstatter innkjøpt energi for ca. 100.000 kroner. I 2013 ble biobrenselanlegget byttet ut med et større anlegg. Nå kan vi legge inn tre rundballer om gangen, og har økt kapasiteten med 50 %.

Einar_i_aaker_600x903_289kb
Korn_600x903_330kb

Linker

Østfoldkorn
www.ostfoldkorn.no

Felleskjøpet Agri
www.fka.no

Norsk matraps
www.odelia.no

Maskinfabrikken Faust
www.faust.dk

Norske Felleskjøp
www.fk.no

Norsk Landbruksrådgiving
www.sorost.no